Produsele Polytron folosite initial pentru echipamentele militare

“Produsele Polytron sunt realizate la o fabrica din California, SUA. Pana in 1994, acestea au fost folosite in principal la echipamentele armatelor din Rusia, Australia, Israel si Serbia in special pentru elicoptere, tancuri blindate si submarine. Acum sunt disponibile si persoanelor care isi doresc sa obtina performante mai bune de la motoarele lor, precum si firmelor al caror scop este reducerea costurilor de mentenanta si operationale. Durata de viata a echipamentelor se dubleaza, iar costurile scad cu pana la 65%, dupa cum a rezultat din experienta celor care au folosit pana acum produsele noastre”, a declarat importatorul produselor Polytron.

Aflaţi mai multe informaţii aici

Durată de viaţă a uleiului de motor de 4 – 7 ori mai lungă cu Polytron?

Există două motive principale pentru care performanţa uleiului de motor se deteriorează în timp:

- gazele de ardere provenite din camera de ardere pătrund în ulei prin spaţiile libere dintre segmenţii de piston şi pereţii cilindrilor

- concentraţia de metale în uleiul lubrifiant creşte, ca rezultat al procesului de uzură.

Din cauza acestor două probleme principale, în afară de deteriorarea performanţei uleiului, se formează în timp o acumulare dură pe componentele motorului, cum ar fi segmenţii de piston şi pistoanele, ceea ce contribuie la o uzură accelerată şi la deteriorarea performanţei motorului.

Efectul acestor două probleme este drastic redus în prezenţa Polytron, care dizolvă depunerile şi curăţă componentele motorului, inclusiv segmenţii de piston, pe care îi poate debloca, pentru a funcţiona în mod corespunzător.

Suprafeţele de frecare metalice sunt “lustruite” şi devin mult mai netede. Ca urmare a efectului de netezire, spaţiile libere dintre pereţii cilindrului şi suprafeţele segmenţilor de piston devin mult mai înguste, având ca rezultat o etanşare mai strânsă, care împiedică pătrunderea gazelor de ardere în sistemul de ungere.

Întrucât Polytron opreşte procesul de uzură, rezultă o concentraţie mult mai scăzută de particule metalice aflate în suspensie în ulei.

Pentru că acele cauze principale ale deteriorării performanţei uleiului sunt reduse în mod semnificativ, durata de viaţă a uleiului de motor care conţine Polytron creşte considerabil. Astfel, utilizatorii Polytron constată o durată de viaţă a uleiului de 4 pana la 7 ori mai mare.

Aflaţi mai multe informaţii aici

Teste de comparaţie a performanţei Polytron MTC bazate pe “Analiza uleiului uzat”

În ultimii ani, “Analiza uleiului uzat” a devenit o parte a programului de întreţinere preventivă desfăşurat de numeroase entităţi comerciale şi industriale, cum ar fi centrale electrice, fabrici de producţie, companii de transport, de taximetrie, de echipamente de construcţii etc.

Această adevărată demonstraţie a convins mulţi specialişti să utilizeze la companiile lor lubrifianţii care conţin pachetul de aditivi Polytron MTC.

Mai mult, după ce au aflat care sunt avantajele utilizării lubrifianţilor care conţin pachetului de aditivi Polytron MTC, tot mai mulţi şoferi persoane fizice din întreaga lume au devenit utilizatori constanţi ai acestora.

Aflaţi mai multe informaţii aici

Regulamentul concursului “Schimbi uleiul de motor cu un LIKE la POLYTRON!”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

(1) Organizatorul concursului “Schimbi uleiul de motor cu un LIKE la POLYTRON!” (denumit in continuare “Concurs”) este societatea comerciala SC One Tool SRL, cu sediul in Str. Theodor D. Speranţia, Nr. 104, Sector 3, București, România ,  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J03/1233/2008, Cod Unic de Inregistrare nr RO24036052, numita in continuare “Organizator”

(2) Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Concursului (denumit in continuare “Regulamentul”)

(3) Regulamentul este disponibil pe toata durata Concursului, in mod gratuit, oricarei persoane interesate in cadrul aplicatiei “Castiga un schimb de ulei” din pagina https://www.facebook.com/polytron.romania

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, oricand pe durata Concursului, cu conditia anuntarii publice a modificarii si prin afisarea acesteia.

(5) Concursul este organizat si desfasurat in temeiul O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.

SECTIUNEA 2. TERITORIUL SI DURATA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

(1) Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei si se desfasoara in spatiul virtual corespunzator web site-ului accesibil la adresa https://www.facebook.com/polytron.romania

(2) Concursul incepe pe 21 iunie 2014 si se incheie pe 20 iulie 2014.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) La Concurs pot participa toate persoanele fizice (denumite in continuare “Participanti”) care la data inceperii Concurslui au implinit varsta de 18 (optsprezece) ani, care au resedinta in Romania si care, pe durata de desfasurare a Concurslui, urmeaza procedura descrisa la punctul (4).

(2) Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

(3) La Concurs nu pot participa angajatii Organizatorului, precum si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv.

(4) Prin inscrierea in Concurs, fiecare Participant isi asuma in mod expres si neechivoc faptul ca nu se afla in relatie de rudenie cu angajatii Organizatorului asa cum este prevazut la aliniatul de mai sus.

SECTIUNEA 4. REGULI DE PARTICIPARE

(1) Participantii trebuie sa aiba un cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com. In cazul in care nu detineti un cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com, va puteti crea unul gratuit la adresa www.facebook.com.

(2) Participarea la Concurs se realizeaza prin vizitarea paginii https://www.facebook.com/polytron.romania si accesarea sectiunii (tab) “Castiga un schimb de ulei” din meniul paginii. Inscrierea  propriu-zisa in Concurs se face prin accesarea butonului “Like’ (versiunea in limba engleza) sau “Imi place” (versiunea in limba romana) si prin introducerea adresei de email si a numelui complet.

Pentru fiecare prieten virtual Facebook al Participantului care se inscrie in concurs, aParticipantul primeste inca o sansa in plus pentru castigarea premiului.

Tragerea la sorti se va face electronic, la finalul Concursului, la sediul Organizatorului, Str. Theodor D. Speranţia, Nr. 104, Sector 3, București, România , iar castigatorul va fi anuntat pe https://www.facebook.com/polytron.romania.

(3) Castigatoriul Concursului va fi desemnat, prin tragere la sorti, dintre utilizatorii site-ului www.facebook.com care s-au inscris respectand regula de la punctul (2).

(4) In cadrul tragerii la sorti, dintre Participantii la Concurs se va extrage un singur castigator. Daca acesta nu poate primi premiul (refuza premiul sau datele personale au fost introduse gresit si nu poate fi contactat dupa 3 incercari in zile diferite, etc.), premiul va fi reportat urmatorului castigor extras. Extragerea castigatorului se va face cu ajutorul mecanismului disponibil online la adresa www.woobox.com.

(5) Castigatorul va fi anuntat prin intermediul serviciului de mesagerie oferit de www.facebook.com. Castigatorul va comunica Organizatorului urmatoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, varsta, domiciliul/resedinta unde locuieste permanent in mod legal, numarul de telefon, adresa de e-mail, marca, modelul, motorizarea, anul fabricatiei si numarul de kilometri parcursi ai autovehiculului. De asemenea, castigatorul va primi informatii referitoare la premiul castigat si procedura care trebuie indeplinita pentru a intra in posesia premiului.

SECTIUNEA 5. PREMIUL

(1) Se va acorda in total un premiu. Premiul constand intr-o anumita cantitate de ulei de motor, exprimata in litri si necesara efectuarii unui schimb complet de ulei. Cantitatea si tipul de ulei de motor poate varia in functie de marca, modelul, motorizarea, anul de fabricatie si numarul de kilometri parcursi ai autovehiculului castigatorului.

(2) Castigatorul va primi premiul, in termen de maxim 30 de zile de la validare. Castigatorului din Bucuresti i se va inmana premiul de catre Organizator, la sediul acestuia din Str. Theodor D. Speranţia, Nr. 104, Sector 3, București, România . Refuzul de a primi premiul conduce la pierderea dreptului castigatorului la premiu.

(3) Validarea inscrierilor va fi facuta de catre Organizator sau reprezentanti ai Organizatorului, prin verificarea indeplinirii conditiilor de validitate. Participantii care nu fac dovada indeplinirii acestor conditii nu vor fi validati. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unor inscrieri, decizia Organizatorilor este definitiva. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierile necorespunzatoare.

(4) Castigatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si veridicitatea informatiilor inclusive a datelor specificate la Sectiunea 4, alin.(5) transmise Organizatorului, acesta neasumandu-si nici o responsabilitate pentru informatiile si datele care nu corespund realitatii si/sau pentru declaratii mincinoase si nici pentru orice consecinta care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declaratie. Castigatorul care declara/transmite informatii/date eronate/false pierde asa zisa calitate de castigator.

(5) In situatia in care unui castigator nu i se poate acorda premiul deoarece in portofoliul de produse al Organizatorul nu exista respectivul tip de ulei de motor compatibil cu autovehiculul castigatorului, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi castigatorului in compensatie, alte produse din portofoliul sau de aceeasi valoare.

(6) De asemnea, Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere decurgand din acordarea premiului, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de vreun premiu. Castigatorul isi asuma intreaga raspundere pentru acceptarea premiului, Organizatorul neasumandu-si nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte nascute in urma acceptarii premiului sau in legatura cu acesta.

(7) Valoarea maxima premiului este de 200 RON (TVA inclus).

 SECTIUNEA 6. CONTRAVALOAREA IN BANI

In cadrul Concursului nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu contravaloarea acestuia in bani.

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat de castigator pentru premiu, iar orice alte sarcini fiscale sau de alta natura ce au legatura cu premiul vor fi platite de catre castigator.

SECTIUNEA 8. DREPTUL LA IMAGINE

Acordarea premiului corespunzator Concursului poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul participantilor referitor la faptul ca imaginea (numele si fotografia) acestora pot fi facute publice si folosite in material publicitare de catre Organizator, fara nici un fel de plata.

SECTIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerintelor Legii nr. 667/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracater personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care paricipantii la Concurs le furnizeaza despre ei insisi.

SECTIUNEA 10. DIVERSE

Prin inscrierea in Concurs, Participantii sunt de acord cu prevederile acestuia. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru informatiile eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul facebook.com, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

Uleiuri de motor si aditivi de ultima generatie