Cum vă poate ajuta analiza uleiului uzat?

Iată cum vă poate ajuta analiza uleiului uzat să observaţi diferenţa de performanţă dintre lubrifianţii care conţin pachetul de aditivi Polytron MTC şi cei care nu conţin.

  1. Chiar înainte de o schimbare normală a uleiului, luaţi o probă de ulei uzat de la motorul de testat şi trimiteţi-o la un laborator pentru o “Analiză a uleiului uzat”, în scopul de a obţine rezultate privind “Nivelul de referinţă”. Proba trebuie să se ia de la mijlocul fluxului,  în timp ce motorul încă este cald şi va fi însoţită de următoarele informaţii:

- numele producătorului, precum şi modelul şi anul de fabricaţie ale echipamentului

- numărul de kilometri sau ore de exploatare a uleiului

- numărul de ore sau de kilometri de exploatare a echipamentului, de la data achiziţiei şi până la data trimiterii uleiului uzat pentru analiză.

Împreună cu proba de ulei uzat, se trimite şi o mostră de ulei curat original, pentru a fi analizată ca referinţă. Aceasta întrucât unele elemente conţinute într-un pachet de aditivi de ulei de motor trebuie să fie luate în considerare la interpretarea rezultatelor testelor.

2. Se schimbă vechiul ulei cu unul nou în care s-a adăugat 10% Polytron MTC sau se utilizează ulei de motor Polytron. După 800 – 1.000 de kilometri, se schimbă uleiul şi filtrul de ulei din nou, apoi se adăugă 10% Polytron MTC (sau se utilizează ulei de motor Polytron).

Iată de ce trebuie parcurse aceste etape:

- Polytron MTC are o capacitate de curăţare foarte puternică şi dizolvă toate acumulările de pe componentele motorului şi le eliberează în ulei.

- Întrucât aceste acumulări conţin particule metalice în suspensie, în cazul în care se utilizează pentru prima oară Polytron MTC, analiza uleiului indică cel mai probabil o creştere accentuată a concentraţiei de particule metalice în suspensie.

O persoană neiniţiată ar putea interpreta în mod eronat acest lucru ca fiind o uzură excesivă, ca urmare a utilizării Polytron MTC. Însă cu cât motorul este mai vechi, cu atât mai mult durează procesul de curăţare.

La finalul procesului de curăţare, echipamentul este gata pentru un test comparativ.

  1. După etapa de curăţare descrisă mai sus, se înlocuieşte uleiul murdar cu ulei curat (aceeaşi marcă de ulei care a fost utilizat înainte) în care s-a adăugat 10% Polytron MTC.
  1. La fiecare 8.000 de kilometri, se trimite la analiză o probă de ulei uzat (la generatoarele staţionare mari se ia o probă la fiecare 250 de ore), apoi se compară rezultatele testelor cu rezultatele testelor “Nivelul de referinţă” – menţionat mai sus.

Dacă testele indică o reducere considerabilă a concentraţiei de particule metalice în suspensie şi nu există niciun indiciu despre probleme la motor, intervalele de schimbare a uleiului pot fi mărite, ceea ce va reduce inclusiv frecvenţa testelor uleiului uzat.

Aflaţi mai multe informatii aici

Cum se face analiza uleiului uzat?

Se ia dintr-un motor o probă de ulei uzat (poate fi şi un mecanism de transmisie sau alt echipament) în timp ce acesta este cald şi se pune într-un analizor special, care verifică uleiul din mai multe puncte de vedere, pe care le prezentăm în continuare.

- Concentraţia de particule metalice în suspensie (în unităţi de părţi per milion, ppm, în greutate).

Această concentraţie de metale aflate în suspensie este foarte importantă. Diferitele componente din cadrul unui motor, mecanism de transmisie sau echipament sunt realizate din diferite aliaje metalice. De exemplu, unele motoare pot avea rulmenţi fabricaţi din aliaje care conţin cupru, crom şi plumb, toate combinate.

Pentru fiecare dintre aceste componente este prevăzută o anumită uzură, care se determină în timp, pornind de la o bază de date statistice de analiză a uleiului uzat, pentru acel echipament specific. Dacă analiza uleiului uzat arată o concentraţie a acestor metale mai mare decât se preconiza pentru o anumită marcă şi model de echipament testat, acest lucru poate indica un început de problemă mecanică.

De cele mai multe ori, această problemă poate fi remediată cu uşurinţă, înainte de a se produce o defecţiune catastrofală şi deteriorarea ireversibilă. Astfel, vor fi economisiţi mii de dolari, bani care ar fi fost cheltuiţi pentru reparaţii, iar perioada în care componenta sau mecanismul respectiv nu funcţionează va fi mai mică.

- Vâscozitatea (parametru care indică starea unui fluid ca lubrifiant) şi indicele de vâscozitate (parametru care arată cât de bine se comportă un lubrifiant într-un anumit interval de temperaturi).

Cu cât sunt mai scăzute vâscozitatea şi indicele de vâscozitate comparativ cu aceşti parametri la uleiul nou, cu atât mai mult se deteriorează uleiul din punctul de vedere al performanţelor ca lubrifiant. Această deteriorare este cauzată de gazele de ardere care pătrund în sistemul de ungere, de particulele de metal care ajung în ulei din cauza procesului de uzură şi de deteriorarea mecanică şi termică a uleiului.

- TBN (Numărul total de bază) indică gradul de oxidare a uleiului de motor (cu cât este mai mic TBN, cu atât este mai scăzută capacitatea acestuia de a neutraliza compuşii acizi şi este mai probabil să fie coroziv). Compuşii acizi sunt cauzaţi de gazele de ardere care pătrund în sistemul de ungere şi de particulele de metal care ajung în ulei, ca rezultat al procesului de uzură. Când numărul TBN este mai mic decât 2, se recomandă înlocuirea uleiului.

- Alte substanţe chimice care indică probleme specifice ale motorului (cum ar fi pătrunderea lichidului de răcire în sistemul de ungere, pătrunderea de combustibil, pătrunderea de praf prin sistemul de ventilaţie, etc.).

Aceste date de testare sunt comparate cu cele dintr-o bază de date care conţine rezultate de testare acumulate pe parcursul anilor pentru echipamentul respectiv (model şi marcă), a cărui stare dorim să o stabilim.

Aflaţi mai multe informaţii aici